Medisch Afslanken

Efficiënt vermageren onder medische begeleiding – vanaf 16 jaar

Oorzaken van obesitas

Obesitas is een zogenaamde multifactoriële aandoening. Dit betekent dat er een zekere genetische voorbeschiktheid bestaat om obees te worden. Maar ook omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol. Deze factoren zijn voornamelijk de voeding en de mate van lichaamsbeweging.

Uw genetische achtergrond bepaalt onder andere uw hormoonhuishouding, uw hongergevoel, de mate van verbranding of basaal metabolisme, de vatbaarheid voor insulineresistentie, enz.

Indien u genetisch benadeeld bent en u een ongezonde levensstijl hebt, is de kans groter dat u obesitas of overgewicht ontwikkelt.

Ook kunnen bepaalde ziekten leiden tot gewichtstoename. Denk bijvoorbeeld aan een te trage schildklier zoals de ziekte van Hashimoto. Ook problemen van de bijnieren kunnen leiden tot obesitas, bijvoorbeeld de ziekte van Cushing.

Verder kunnen bepaalde geneesmiddelen eveneens aanleiding geven tot gewichtstoename. Berucht zijn de zogenaamde antidepressiva.

Sommige mensen eten uit emotionele stress of uit verveling. Al deze factoren zijn belangrijk om een juist behandelplan voor vermagering op te kunnen stellen.

De body mass index of BMI is een aanduiding waarmee we een idee hebben of iemand te zwaar is. De BMI werd aanvankelijk bedacht door Adolphe Quetelet, een Belgisch wiskundige. In het begin sprak men dan ook van Quetelet index. Later werd dit omgevormd naar wat we de BMI noemen. Om je BMI te berekenen moet je je gewicht (in kg) delen door je lengte (in m) in het kwadraat. Als je bijvoorbeeld 70 kg weegt en 1,65 m lang bent, dan is je BMI = 70 / (1,65 x 1,65) = 25,7 kg/m². In dit geval spreken we van overgewicht (BMI tussen 25 en 30). Vanaf een BMI van 30 of meer ben je obees. We spreken van een gezond gewicht wanneer iemand een BMI heeft van tussen de 18 en de 25 kg/m². Je BMI is slechts een indicatie, belangrijker is om te weten wat je vetpercentage en je vetvrije massa is. Dit kunnen we bepalen via bio-elektrische impedantie analyse of BIA.

Gezondheidsproblemen door obesitas

Overgewicht en obesitas leiden tot een heel scala aan gezondheidsproblemen. Vroeger dachten we dat vetweefsel geen functie had buiten energiereserve en isolatie. Ondertussen is duidelijk geworden dat vetweefsel eigenlijk een endocrien orgaan is dat hormonen en cytokines produceert. Hierdoor ontstaat wat we noemen “low grade inflammation”. Dit is een laaggradige ontsteking. Deze ontsteking zorgt ervoor dat het lichaam minder gevoelig wordt voor insuline. Indien deze insuline resistentie erger wordt kan dit leiden tot suikerziekte of diabetes mellitus.

Het vetweefsel is dus een belangrijk orgaan dat in staat is om ontstekingen te doen ontstaan en om het metabolisme in de war te sturen.

Andere gezondheidsproblemen zijn een verhoogde bloeddruk, toegenomen cholesterolwaarden en uiteraard hart- en vaatziekten. Obesitas geeft dus aanleiding tot heel wat ernstige aandoeningen die de levenskwaliteit behoorlijk kunnen inperken.

Niet onbelangrijk te vermelden is de aantasting van de gewrichten doordat deze al het overtollige gewicht moeten torsen. Obese mensen hebben vaker last van artrose en gewrichtsklachten.

Verder mogen we niet vergeten dat er een zeker stigma rust op obesitas. Dit kan aanleiding geven tot een gedaald zelfbeeld, schuldgevoelens en neerslachtigheid. De impact van obesitas op het psychisch welbevinden wordt vaak onderschat.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO spreekt van een obesitas epidemie en ziet de komende jaren een verdere toename van obesitas.

Kortom, obesitas is een gigantisch probleem dat alleen maar groter dreigt te worden met een enorme impact op het fysieke en psychische functioneren. Een adequate aanpak die toegespitst is op het individu heeft dan ook de beste kans van slagen.

 

Klassieke behandeling van obesitas

 

De klassieke behandeling van obesitas bestaat uit een dieet, lichaamsbeweging, in sommige gevallen medicatie of zelfs bariatrische heelkunde. 

 

Om te vermageren is het noodzakelijk dat u minder calorieën eet dan dat u verbrandt. We creëren een zogenaamd calorisch deficit. Hierdoor zal het tekort aan calorieën opgevangen worden door het verbranden van de overtollige vetreserves. Om een dergelijk calorisch deficit te bekomen maakt men vaak gebruik van een laag calorisch dieet of een proteïne dieet. Deze dieetvormen hebben doorgaans een gunstig effect op het gewicht. Het enige probleem is dat ze zorgen voor een tijdelijk effect. Van zodra u stopt met het dieet ziet u het getal op de weegschaal weer omhoog schieten. Op dieet gaan is daarom geen goede strategie op lange termijn. Het voedingsplan dat wij voor u opstellen houdt rekening met de resultaten van onder meer uw bloedafname. We zorgen ervoor dat het een voedingsplan is dat u op lange termijn kunt volhouden, zonder dat u calorieën moet tellen of honger moet lijden. 

 

Lichaamsbeweging is een vast onderdeel van een klassieke obesitas behandeling. Er wordt echter te vaak de nadruk gelegd op aerobe cardiotraining en te weinig op krachttraining. Met cardiotraining zal u op korte termijn resultaat zien. Echter wanneer er geen spierversterkende trainingen worden ingelast kunt u op termijn uw spiermassa zien dalen wat zal leiden tot een daling van uw basaal metabolisme. Krachttraining is daarom een belangrijk aspect in de behandeling van obesitas.

 

Er bestaan een aantal geneesmiddelen die ondersteunend kunnen werken om te af te slanken. Medicatie wordt voorgeschreven op basis van de bevindingen van uw testresultaten en zijn dus individueel verschillend. U moet er rekening mee houden dat een veranderde levensstijl in de eerste plaats dient nagestreefd te worden. Medicatie wordt enkel voorgeschreven om dit proces te ondersteunen.

 

Sommige mensen zijn enkel gebaat bij een chirurgische ingreep. We noemen dit soort ingrepen bariatrische heelkunde. Het komt erop neer dat men een maagverkleining uitvoert, een sleeve gastrectomie, ofwel dat de maag wordt kortgesloten, een zogenaamde gastric bypass.

In ons centrum maken wij enkel gebruik van niet-chirurgische obesitas behandelingen. We noemen dit “medisch begeleid afslanken”.

Bio-elektrische impedantie analyse

Om een goed idee te hebben van uw huidige situatie zal er een onderzoek gebeuren met onder meer een bio-electrische impedantie analyse toestel, ook BIA genoemd. Een BIA toestel zal berekeningen maken op basis van de elektrische weerstand van het lichaam. Op deze manier komen we meer te weten over het vetpercentage, spiermassa, hydratatietoestand, basaal metabolisme en nog meer. Wij gebruiken de Tanita MC-780, een geavanceerd toestel dat de lichaamssamenstelling tot in detail in kaart brengt. 

Je totale lichaamsgewicht kan als het ware onderverdeeld worden in 3 compartimenten: vetmassa, extra-cellulaire massa (ECM) en bio-actieve celmassa (BCM) . Elk van deze compartimenten bevat in meer of mindere mate water (ICW/ECW). De verhouding van deze compartimenten bepalen je lichaamssamenstelling. Je kan dus een zelfde gewicht hebben als je vriend(in) of collega en toch een andere lichaamssamenstelling. 

Deze data zullen door uw arts worden gebruikt om uw afslankplan op te stellen, maar ook om uw evolutie op te volgen.

De informatie  over je lichaamssamenstelling zal zorgen voor een correcte evaluatie en opvolging van:

  • de bio-actieve celmassa, dit zijn de cellen die energie verbruiken,  je verbrandingsmotor als het ware
  • de vetmassa:  de energiereserve (+ 7700 kcal per kg) van je lichaam of je brandstoftank
  • de extra-cellulaire massa: interstitium en intravasculaire ruimte
  • de basisenergiebehoefte: de minimale hoeveelheid kilocalorieën dat jouw lichaam nodig heeft om in rust te functioneren

Gezond vermageren betekent dat je je verbrandingsmotor (je bio-actieve celmassa) behoudt of laat toenemen en dat je je brandstoftank (je vetmassa) afneemt. Heel concreet wil dit zeggen dat je 7700 kcal meer moet verbruiken dan je opneemt om 1 kg vetweefsel te verliezen. 

Medisch Afslanken

In ons centrum maken we gebruik van verschillende methoden, afhankelijk van uw situatie

Begin vandaag aan een nieuw hoofdstuk in uw leven

Bel voor een afspraak naar

0485/895.433 of maak je afspraak online

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) voorspelt een verdere toename van het aantal mensen met overgewicht en obesitas. De chronische gezondheidsproblemen die hiermee gepaard gaan zijn talrijk. Ook de psychologische belasting van zwaarlijvigheid mag niet onderschat worden. 

Medisch afslanken voor een gezond lichaam

Bel voor een afspraak naar: 0485/895.433

Patiënten vanaf 16 jaar

Adres:

Penneveldstraat 1

3500 hasselt